EP PROJECTS – keuringen en maatwerk advies

Energielabel en maatwerk advies aanvragen

Energielabel

Iedere huis of bedrijfsgebouw heeft een energielabel. Dit vertelt je hoeveel energie het kost om erin te leven of te werken. Een goed, of anders gezegd, een hoog energielabel verhoogt de marktwaarde van het pand.

Maatwerkadvies

Maatwerkadvies
Wat kunt u doen om u woning of bedrijfspand te verduurzamen. Daar is een maatwerkadvies uitermate geschikt voor.

Metingen

Aan de hand van diverse metingen kunnen we vast leggen hoe het met het wooncomfort van uw woning of bedrijfspand is gesteld.

Over ons

EP-Projects heeft een ruime ervaring in het begeleiden van projecten met betrekking tot energie labels en energie indexen van woningen en utiliteitsgebouwen. Voor zowel de particulier als woning coöperaties zijn wij voor u het aanspreekpunt om een project in goede banen te leiden. We werken samen met onze adviseurs om u optimaal van dienst te zijn.

Woningen

Bij verhuur of verkoop van een pand is sinds 1 januari 2008 het energielabel verplicht gesteld. Een geldig energielabel dient dan ook aan de huurder of koper overhandigd te worden. De koper of huurder van het pand krijgt zo inzicht in het energieverbruik. Bij het ontbreken van een energielabel riskeert de woningeigenaar een boete. Voor huurwoning weegt de energie-index mee voor het woningwaarderingsstelsel. Een juist opgesteld energielabel verhoogt de marktwaarde van het pand.

Energielabel voor woning
Energielabel voor Bedrijfs Onroerend Goed

Bedrijfsgebouw

Voor bedrijf onroerend goed, ook wel BOG genoemd is het energielabel verplicht bij oplevering, verkoop of verhuur van het betreffende gebouw. Dit geldt voor overheidsgebouwen, kantoren, winkels , onderwijsinstellingen, sporthallen gezondheidszorg, horeca en recreatiewoningen.
Monumenten, vrijstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte kleiner dan 50m2, industrie, gebouwen met religieuze activiteit en tijdelijke gebouwen zijn vrijgesteld van labelplicht
Vanaf 2023 dienen alle bestaande bedrijfsgebouwen ten zijn voorzien van een energielabel C.
Vanaf 1 januari 2021 gelden er nieuwe energieprestatie-eisen voor nieuwbouw; de BENG eisen. Na precies vijfentwintig jaar nemen we afscheid van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) gaan onder meer uit van de energiebehoefte in kWh per vierkante meter per jaar (BENG 1). Maar er worden tegelijkertijd ook eisen gesteld op het gebied van het maximale primaire fossiele energiegebruik (BENG 2) en het minimale percentage hernieuwbare energie (BENG 3).

EP-U/B staat voor Energie Prestatie Utiliteit Bestaande bouw
EP-U/D staat voor Energie Prestatie Utiliteit Detail (zgn. nieuwbouw)

Woon corporaties

Energie-Indexen zijn hét wettelijk verplichte meetmiddel voor de verduurzaming van het woningbezit van corporaties. Hier ligt één van de kennisvlakken van EP-Projects. Met in achtneming van de eisen conform BRL 9500 wordt veel aandacht besteed aan het verplichte woningbezoek. Werkwijze en communicatie worden afgestemd op de woon corporaties en huurders. Verder wordt de betreffende woon corporaties voor zover als mogelijk en wenselijk is ontzorgt door EP-Projects. En heeft de woon corporaties te maken met een vast aanspreekpunt die op de hoogte is van alle in en outs van het betreffende project.
Tijdens de inspecties vallen ook andere zaken op, sociale veiligheid, structurele gebreken en houding van huurders. Indien gewenst zal de adviseur daarover rapporteren aan de corporatie.

Energielabel voor Woningcorporaties

Woning of bedrijfspand kopen of huren. Check eerst het energielabel

– Tip