EP PROJECTS – keuringen en maatwerkadvies

Energielabel en maatwerk advies voor een bedrijfspand

Vraag een energielabel aan

Bij verkoop en verhuur verplicht

Voor bedrijfspanden is een energielabel verplicht. Vanaf 2023 dienen de bedrijfspanden minimaal een C-label te hebben. In 2030 is het verplicht dat bedrijfspanden van een A-label zijn voorzien.

Bedrijfsgebouwen EP-U/B en EP-U/D

EP-B staat voor Energie Prestatie Utiliteit Bestaande bouw

EP-D staat voor Energie Prestatie Utiliteit Detail (zgn. nieuwbouw)

Bedrijfsgebouw EP-U/B en EP-U/D

Voor bedrijf onroerend goed, ook wel BOG genoemd is het energielabel verplicht bij oplevering, verkoop of verhuur van het betreffende gebouw. Dit geldt voor overheidsgebouwen, kantoren, winkels , onderwijsinstellingen, sporthallen gezondheidszorg, horeca en recreatiewoningen.
Monumenten, vrijstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte kleiner dan 50m2, industrie, gebouwen met religieuze activiteit en tijdelijke gebouwen zijn vrijgesteld van labelplicht.
Vanaf 2023 dienen alle bestaande bedrijfsgebouwen ten zijn voorzien van een energielabel C.

Energie prestatie nieuwbouw utiliteit gebouwen (EP-U/d) 

Sinds 2014 is het verplicht om bij de oplevering van een utiliteitsgebouw een energielabel af te geven. Voor het Nieuwbouwlabel Utiliteit afgekort EP-U/D
wordt gecontroleerd of vooraf bepaalde duurzaamheidsnormen daadwerkelijk gehanteerd zijn. Onze adviseur controleert of het utiliteitsgebouw in overeenstemming met de EPC berekening gebouwd is.
Wanneer het gebouw conform EPC berekening is gebouwd mag er een Energielabel Nieuwbouw worden afgegeven. Het Nieuwbouwlabel Utiliteit geeft een betere afspiegeling van de duurzaamheid van uw nieuwe utiliteitsgebouw. Waar het EPA-U label voor bestaande bouw maximaal tot label A gaat, geeft het Nieuwbouwlabel Utiliteitsgebouw een label tot A++++

Vanaf 1 januari 2021 gelden er nieuwe energieprestatie-eisen voor nieuwbouw; de BENG eisen. Na precies vijfentwintig jaar is er afscheid genomen van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) gaan onder meer uit van de energiebehoefte in kWh per vierkante meter per jaar (BENG 1). Tegelijkertijd worden er ook eisen gesteld op het gebied van het maximale primaire fossiele energiegebruik (BENG 2) en het minimale percentage hernieuwbare energie (BENG 3).

Heeft uw bedrijf op dit moment nog geen energielabel laat dit dan op korte termijn opstellen zodat u inzicht krijgt waar uw bedrijf staat. Aan de hand van het opgestelde label kunnen we aangeven of er tegen geringe investeringen een labelsprong mogelijk is die uw pand op een C-label kan brengen.

Labelsprong maken

Heeft u bedrijf op dit moment nog geen energielabel laat dit dan op korte termijn opstellen zodat u inzicht krijgt waar uw bedrijf staat. Aan de hand van het opgestelde label kunnen we aangeven of er tegen geringe investeringen een labelsprong mogelijk is die uw pand op een C-label kan brengen.

Check het energielabel