EP PROJECTS – keuringen en Labelsprong advies

Energielabel voor woon corporaties en Labelsprong advies

Project aanpak

Iedere 10 jaar dient er een controle plaats te vinden van het woningbezit. Wij kunnen u hierin van dienst zijn.

Labelsprong advies

Naast het opstellen van het huidige Energielabel kunnen wij ook projectmatig Labelsprong advies geven. Oftewel, hoe krijgen we het woningbestand van een D label naar een B label of beter.

Energielabels voor wooncorporaties

Energie-Indexen zijn hét wettelijk verplichte meetmiddel voor de verduurzaming van het woningbezit van corporaties. Hier ligt één van de kennisvlakken van EP-Projects. Met in achtneming van de eisen conform BRL 9500 wordt veel aandacht besteed aan het verplichte woningbezoek. Werkwijze en communicatie worden afgestemd op de wooncorporaties en huurders. Verder wordt de betreffende wooncorporatie voor zo veel als mogelijk en wenselijk is ontzorgt door EP-Projects. De wooncorporatie heeft te maken met een vast aanspreekpunt die op de hoogte is van alle in en outs van het betreffende project.

Mutatie woningen

Zodra een huurder aangeeft dat de woning op korte termijn weer vrijkomt, wordt er door de woningcorporatie gekeken welke maatregelen er genomen kunnen worden om de woning energiezuiniger te maken. Het kan ook zo zijn dat er al verbeteringen in het verleden zijn gedaan. Dan is het raadzaam om voor de woning het energielabel opnieuw te laten bepalen vanwege het woningwaarderingsstelsel. Hierin kunnen wij in samenspraak met u tot een prettige en constructieve werkwijze komen.

Onze aanpak

Een correct opgesteld Energielabel voor woningcorporaties word steeds belangrijker, dit beseffen wij ons maar al te goed. Daarom hanteren wij een heldere projectmatige aanpak. In onderling overleg wordt een plan van aanpak opgesteld en tijdens het project vindt er voortdurend communicatie plaats over de voortgang. We staan voor een open en heldere communicatie waarbij we de belangen van zowel de opdrachtgever als de huurder voorop stellen. 

Rapportage

Na afloop van het project ontvangt u van ons een korte rapportage over de woningen die bezocht zijn. Het aantal keren dat we getracht hebben om in contact te komen met de bewoner. Woningen die niet bezocht kon worden doordat we geen medewerking verkregen of andere oorzaken waardoor de woning niet geïnspecteerd kon worden.

De voordelen van EP projects

We hebben een ruime ervaring in het opstarten en begeleiden van grote projecten, het plannen en organiseren van de betreffende werkzaamheden. Verder beschikken we over een uitgebreid netwerk waardoor we indien noodzakelijk snel kunnen opschalen indien de situatie daar om vraagt. We hanteren een open en transparante werkwijze en zijn 24/7 bereikbaar tijdens werkdagen. Uw project is bij ons in goede handen.